του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Όπως είδαμε στο προηγούμενο άρθρο που αφορούσε στο κατάλληλο ύψος τοποθέτησης του κινητήρα μας δεν μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα χωρίς παράλληλα να υστερούμε σε ώση στις χαμηλές στροφές.

Τη λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να δώσει η χρήση ενός υδραυλικού Power Lift το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε τη θέση του κινητήρα καθ' ύψος με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμα και όταν είμαστε πλαναρισμένοι.

ρόλος Power Lift

Πρώτα πρώτα με τη χρήση του Power Lift μπορούμε να βρούμε εύκολα πιο είναι το κατάλληλο ύψος του κινητήρα στον καθρέφτη μας για all-around χρήση, απλά καταγράφοντας την απόδοση του σκάφους μας σε κάθε θέση του lift χωριστά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέχουμε στο συνεργείο κάθε φορά για να ανεβάσουμε ή να κατεβάσουμε μια τρύπα τον κινητήρα μέχρι να βρούμε το κατάλληλο ύψος του στο transom.

Εάν δεν έχουμε Power Lift είμαστε αναγκασμένοι να σταθμίσουμε τις ανάγκες μας και να πάρουμε έναν μέσο όρο της απόδοσης του συνδυασμού κινητήρα-προπέλα-σκάφους. Με την τοποθέτηση όμως του Lift μπορούμε να πάρουμε το μέγιστο της απόδοσης του σκάφους μας σε κάθε συνθήκη χωρίς συμβιβασμούς.

Γενικά μπορούμε να έχουμε τον κινητήρα σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θέσεις ανάλογα με τις επιθυμίες μας ή τις ανάγκες που επιβάλουν οι συνθήκες. Για παράδειγμα μπορούμε να χαμηλώσουμε τον κινητήρα όταν θέλουμε να βγούμε στο plane γρηγορότερα ή όταν έχουμε ανάγκη αυξημένης ώσης στις χαμηλές στροφές. Τότε δηλαδή που οι αντιστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Όταν όμως το σκάφος αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα και τα βρεχάμενά του είναι λίγα, γεγονός που σημαίνει μικρότερες αντιστάσεις, τότε μπορούμε να ανεβάσουμε τον κινητήρα πολύ ψηλά, να ελαχιστοποιήσουμε την έκθεση του ποδαρικού στο νερό και έτσι να πετύχουμε χαμηλότερες καταναλώσεις αλλά και τη μέγιστη δυνατή τελική ταχύτητα.

Τα πλεονεκτήματα όμως της χρήσης του Power Lift δεν σταματούν εδώ.

Βυθίζοντας το πόδι του κινητήρα χαμηλά, πέρα από την μέγιστη ώση που πετυχαίνουμε αυξάνοντας την απόδοση του σκάφους μας όταν το έχουμε πολύ φορτωμένο ή όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολους καιρούς, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες γωνίες trim, γεγονός που μας επιτρέπει να σηκώνουμε ψηλότερα την πλώρη όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

ρόλος Power Lift

Η χρήση του Power Lift όμως μας δίνει και μια ακόμα σημαντική δυνατότητα: να πάρουμε το μέγιστο της απόδοσης από κάθε προπέλα που φοράμε. Γιατί πολύ απλά όλες οι προπέλες είναι σχεδιασμένες διαφορετικά και μπορεί κάποια να αποδίδει καλύτερα όταν είναι βυθισμένη αρκετά στο νερό ενώ κάποια άλλη όταν τρέχει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.
Για παράδειγμα, έστω ότι χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη τρίφτερη προπέλα και έχουμε καταφέρει να βρούμε το ιδανικό γι αυτήν ύψος τοποθέτησης του κινητήρα ώστε να παίρνουμε το μέγιστο της απόδοσής της. Τι θα γίνει όταν θέλουμε να δοκιμάσουμε μια άλλη τρίφτερη προπέλα με μεγαλύτερο rake ή μια τετράφτερη που είναι σχεδιασμένη να τρέχει ψηλότερα; Σίγουρα είναι ανώφελο να τη συγκρίνουμε στο ύψος τοποθέτησης όπου χρησιμοποιούσαμε την πρώτη προπέλα. Και βέβαια είναι σίγουρο πως τότε τα συμπεράσματά μας θα είναι εσφαλμένα.
Αν έχουμε λοιπόν Power Lift μπορούμε πολύ εύκολα να ανεβάσουμε τον κινητήρα μας ψηλότερα και να διαπιστώσουμε με ακρίβεια τη συμπεριφορά και την απόδοση της νέας μας προπέλας. Έτσι, ανάλογα με την προπέλα που φοράμε μπορούμε να ρυθμίζουμε και το ιδανικό γι αυτήν ύψος τοποθέτησης του κινητήρα μας.

Βέβαια η χρήση του Power Lift μας επιτρέπει να κινηθούμε σε ρηχότερα νερά αλλά και να σηκώσουμε ψηλά τον αγαπημένο μας κινητήρα ώστε να είναι εντελώς έξω από το νερό όταν ελλιμενίζουμε το σκάφος μας σε κάποια μαρίνα ή λιμάνι.

ρόλος Power Lift

Είναι ακόμα γεγονός πως πολλές φορές το κέντρο βάρους του σκάφους μας μετατοπίζεται πιο πίσω ή πιο μπροστά ανάλογα με τα φορτία μας ή ανάλογα με ποιο από τα δύο τεπόζιτα καυσίμου έχουμε γεμάτο. Ακόμα και σ' αυτήν την περίπτωση μπορούμε με τη βοήθεια του Power Lift να "διορθώσουμε" τις αρνητικές επιπτώσεις της μεταβολής του κέντρου βάρους στην πλεύση μας.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως με τη χρήση του Power Lift μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση του σκάφους μας και να παίρνουμε τις μέγιστες επιδόσεις κάθε φορά, σε όλο το φάσμα των στροφών του κινητήρα μας, ανάλογα με τη χρήση μας, τα φορτία μας, τις καιρικές συνθήκες ή με την προπέλα που φοράμε.

Αρκεί βέβαια να πειραματιστούμε αρκετά και να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά.

...keep Ribbing!

 

Delipoulios Marines