του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρά τα μέγιστα στην απόδοση του σκάφους μας είναι το ύψος τοποθέτησης του κινητήρα στον καθρέφτη του.

του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Όπως είδαμε στο προηγούμενο άρθρο που αφορούσε στο κατάλληλο ύψος τοποθέτησης του κινητήρα μας δεν μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα χωρίς παράλληλα να υστερούμε σε ώση στις χαμηλές στροφές.

του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Πρίν προχωρήσουμε στην τοποθέτηση μπρακέτου στον καθρέφτη μας πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε αν αυτό είναι συμβατό με το σκάφος μας και βέβαια να ξέρουμε τι επιθυμούμε να κερδίσουμε με την προσθήκη αυτή και σε ποιο βαθμό.

του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Μπορεί ο ελεύθερος χώρος στο φουσκωτό μας να είναι αρκετά περιορισμένος, αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι απαγορευτικός για τα μικρά μας παιδιά.

του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Πολλοί από εμάς τους «φουσκωτοπαθούντες», μας αρέσει να ζούμε σαν Ροβινσώνες, αποφεύγοντας το συνωστισμό των μαρινών και των λιμανιών, απαρνιώμενοι παράλληλα την ευκολία που αυτά προσφέρουν.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline