του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Είναι γνωστό πως κάθε μεταβολή του βήματος της προπέλας έχει άμεσες επιπτώσεις στην απόδοση του σκάφους μας. Είναι επίσης γνωστό πως κάθε ίντσα βήματος κοστίζει 150-200 στροφές για τον κινητήρα μας στο WOT, σε μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη.

Βήμα της προπέλας

Αυξάνοντας το βήμα, αυξάνουμε το φορτίο στον κινητήρα, αφού η προπέλα «πιάνει» μεγαλύτερο όγκο νερού, με αποτέλεσμα τη μείωση των στροφών του. Το αντίστροφο συμβαίνει όταν μειώνουμε το βήμα.

Για να προσδιορίσουμε όσο γίνεται ακριβέστερα την επίδραση του βήματος της προπέλας στην απόδοση του σκάφους, δοκιμάσαμε τρεις ολόιδιες προπέλες που διέφεραν μόνο ως προς το βήμα τους, σε ένα φουσκωτό Marvel 930 με Suzuki 300hp.

Οι δοκιμές έγιναν με τις τρίφτερες προπέλες της Suzuki, βήματος 18,5΄΄, 20΄΄ και 21,5΄΄, την ίδια ώρα, στην ίδια θαλάσσια περιοχή και βέβαια με τις ίδιες συνθήκες και τα ίδια φορτία.

Βήμα της προπέλας

 

Suzuki 16” x 18.5” pdf

 

Suzuki 16” x 20”pdf

 

Suzuki 16” x 21.5”pdf

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε πως όσο αυξάνεται το βήμα της προπέλας:

  • αυξάνεται η ταχύτητα ταξιδιού στις 4000 και 4500 στροφές κατά 2 κόμβους ανά 1.5 ίντσα βήματος. Με την προπέλα 18.5΄΄ ταξιδεύουμε με 26 κόμβους στις 4000 στροφές, με την 20΄΄ με 28 κόμβους ενώ με την 21.5΄΄ ταξιδεύουμε με 30 κόμβους στις ίδιες στροφές
  • μειώνονται οι στροφές του κινητήρα στο WOT
  • μειώνεται η επιτάχυνση και η εκρηκτικότητα και συνεπώς και η απόκριση στο γκάζι
  • αυξάνεται η ολίσθηση σε όλο το φάσμα των στροφών
  • επιβραδύνεται το πλανάρισμα και το σκάφος μένει πλαναρισμένο σε μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερες στροφές.

Βήμα της προπέλας

Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η μεταβολή του βήματος της προπέλας επηρεάζει σημαντικά τον χρόνο πλαναρίσματος, την επιτάχυνση, την ταχύτητα ταξιδιού, την ολίσθηση, την κατανάλωση και βέβαια τις στροφές του κινητήρα.

Όσο κοντύτερο είναι το βήμα τόσο γρηγορότερα θα κινηθούμε μπροστά (επιτάχυνση) και τόσο ευκολότερα ο κινητήρας θα ανεβάσει στροφές.

Όσο μειώνεται το βήμα τόσο μειώνεται και η ταχύτητα στην οποία μένει το σκάφος πλαναρισμένο γεγονός ιδιαίτερα επιθυμητό όταν ταξιδεύουμε σε καιρό όπου το σκάφος πρέπει να μένει πλαναρισμένο σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες ταχύτητες.

Όσο μειώνεται το βήμα τόσο καλύτερη είναι η συμπεριφορά του σκάφους όσον αφορά στα αρπάγματα, στην εκρηκτικότητα, στην απόκριση στο γκάζι, στους χειρισμούς ιδιαίτερα σε καιρό και στη δυνατότητα να μεταφέρουμε μεγάλα φορτία.

Όσο κοντύτερο είναι το βήμα τόσο ευκολότερα η προπέλα θα σπρώξει ένα βαρυφορτωμένο σκάφος ή τόσο ευκολότερα το σκάφος θα ανηφορίσει σε ένα μεγάλο κύμα.

Η ταχύτητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βήμα της προπέλας.

Όσο αυξάνεται το βήμα αυξάνεται και η ταχύτητα ταξιδιού στις μεσαίες στροφές. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την τελική μας ταχύτητα γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν το βήμα της προπέλας είναι πολύ μεγάλο, ο κινητήρας δεν έχει την απαιτούμενη ισχύ για να γυρίσει την προπέλα, δεν μπορεί να ανεβάσει στροφές και η τελική ταχύτητα ελαττώνεται.

Βήμα της προπέλας

Η ίδια προπέλα δεν μπορεί να μας δώσει ταυτόχρονα την μέγιστη τελική ταχύτητα και την μέγιστη επιτάχυνση. Πρέπει να επιλέξουμε τι από τα δύο επιθυμούμε περισσότερο ανάλογα με τη χρήση του σκάφους μας.

Όπως όμως έχει τονιστεί πολλές φορές, το καταλληλότερο βήμα της προπέλας είναι αυτό που ταιριάζει στη χρήση του σκάφους και παράλληλα επιτρέπει στον κινητήρα μας να φτάνει τουλάχιστον μέχρι το μέσο του μέγιστου ορίου στροφών που προτείνει ο κατασκευαστής του.

Στις παραπάνω δοκιμές για παράδειγμα, πρέπει να προσέξουμε πως το σκάφος είναι ουσιαστικά άδειο φορτίων. Συνεπώς θα ήταν λάθος να προτιμήσουμε την 20΄΄ βήματος προπέλα γιατί όταν θα φορτώσουμε το σκάφος με τα συνήθη φορτία τότε οι στροφές του κινητήρα θα πέσουν πολύ χαμηλά – γεγονός επικίνδυνο για τον κινητήρα- και η απόδοση θα είναι πολύ φτωχή.

Πρέπει λοιπόν να προτιμήσουμε την 18.5΄΄ βήματος προπέλα έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να φορτώνουμε το σκάφος μας και να διατηρούμε παράλληλα τις στροφές του κινητήρα μας μέσα στα προβλεπόμενα όρια, έχοντας μάλιστα πολύ ικανοποιητική απόδοση.

...keep Ribbing!

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline