του Θωμά Παναγιωτόπουλου

Η δοκιμή των δύο αυτών προπελών είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να διαπιστώσουμε για ακόμα μια φορά πως ο τύπος της γάστρας είναι αυτός που ορίζει την κατάλληλη διάμετρο της προπέλας που πρέπει να ταιριάξουμε ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ώση σε όλες τις στροφές του κινητήρα μας.

Hydromotive vs Suzuki

Έχουμε λοιπόν δύο προπέλες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το σχεδόν όμως ίδιο βήμα τους μας βοηθά να διαπιστώσουμε τον ρόλο και την επίδραση της σχέσης διαμέτρου-αριθμού πτερυγίων-συνολικής επιφάνειας πτερυγίων, στη συγκεκριμένη γάστρα.

Δοκιμάσαμε τις εν λόγω προπέλες σε έναν κινητήρα Suzuki 300hp που ήταν τοποθετημένος στον καθρέφτη του Marvel 930. Οι δοκιμές έγιναν την ίδια ώρα, κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.

Test Results

Hydromotive vs Suzuki

Συγκριτικά συμπεράσματα

H προπέλα της Suzuki

  • κρατούσε το φουσκωτό πλαναρισμένο σε χαμηλότερες στροφές
  • μας έδωσε μεγαλύτερες ταχύτητες ταξιδιού στις 4000 και 4500 στροφές κατά 3,5 κόμβους
  • ήταν ελαφρά πιο οικονομική στις 3500 και 4000 στροφές
  • μας έδωσε μεγαλύτερη τελική ταχύτητα παρά τις λιγότερες στροφές στο WOT και το μικρότερο βήμα της
  • είχε μικρότερα ποσοστά ολίσθησης σε όλο το φάσμα των στροφών με αποτέλεσμα να μας δίνει πάντοτε μεγαλύτερη ταχύτητα. Στις παρακάτω αναλυτικές μετρήσεις μπορούμε να δούμε τα εξαιρετικά ποσοστά ολίσθησης που στο WOT φτάνουν μόλις το 4%
  • όσον αφορά τη συμπεριφορά της, μας έδινε την αίσθηση καλύτερου δαγκώματος στο νερό, μεγαλύτερης απόκρισης στο γκάζι ενώ γινόταν αισθητό το ελαφρά εντονότερο άρπαγμά της.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τις μετρήσεις των δύο προπελών

Hydromotive 15 1/2” x 19”pdf

 

Hydromotive 15 1/2” x 19”Suzuki 16" x 18.5"pdf

 

Γενικά συμπεράσματα

Αν προχωρήσουμε τη σκέψη μας λίγο βαθύτερα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως:

  • εκτός από τη σχέση μείωσης του κινητήρα μας, ο τύπος της γάστρας είναι εκείνος που καθορίζει τελικά την κατάλληλη διάμετρο της προπέλας μας.
  • η διάμετρος της προπέλας έχει τον πρώτο λόγο και έπειτα ο αριθμός και η συνολική επιφάνεια των πτερυγίων της

Hydromotive vs Suzuki

Hydromotive vs Suzuki

  • αν και η Hydromotive είναι μια πολύ καλά σχεδιασμένη προπέλα με έντονα χαρακτηριστικά (έντονο cup, μεγάλη γωνία rake και ιδιαίτερα έντονο cupping στα άκρα των πτερυγίων της) που σκοπό έχουν το καλύτερο δάγκωμά της, την ελάττωση της ολίσθησης και την αποδοτικότερη λειτουργία της σε πολύ υψηλές τοποθετήσεις, η έστω και κατά μισή ίντσα μικρότερη διάμετρός της την εμποδίζει να μας δείξει τις αρετές της στην συγκεκριμένη γάστρα.
...keep Ribbing!